Avvägning till RH2000 Stockholms tunnelbana

Stockholms tunnelbana
Strukton Rail fick i uppdrag av Trafikförvaltningen att etablera ett nytt höjdsystem i Stockholms tunnelbana. Tunnelbanans nuvarande höjdsystem RH00 (Rikets höjdsystem 1900) grundar sig på mätningar av medelhavsnivån runt år 1900 i Stockholm. RH00 är Sveriges första precisionsavvägning och höll dessvärre både dålig kvalité och täckning. Senare förtätningar har hållit ännu sämre kvalité vilket har fört med sig att vi idag har en mängd lokala RH00-nät med mycket dålig koppling till varandra och ofta dålig intern geometri. Strukton Rail har sedan 2014 arbetat med etableringen av Sveriges nya nationella höjdsystem RH2000 (Rikets Höjdsystem 2000) i tunnelbanan och avvägt ca 600 km, vilket innebär att när arbetet är klart kommer det att vara ett av Sveriges längsta sammansatta stomnät i höjd. Stomnätet kommer att representeras av cirka 1 200 nya fixpunkter som är anslutna varannan kilometer till Stockholm stads anslutningsnät i höjd. Det nya höjdsystemet kommer ha en starkare intern geometri och en högre kvalité på markeringarna för fixpunkterna än tidigare. Det kommer även göra det lättare för tunnelbanan att utbyta geodetisk information då det skapar en enhetlighet med andra aktörer och projekt som kommer i kontakt med anläggningen då många redan anslutit sig till RH2000.