Dubbelströmriktare Sydkorea

Dubbelströmriktare Sydkorea
2015 levererade Strukton Rail 10 spänningsstyrda dubbelströmriktare (liktiktare + växelriktare) till Busan Subway Line 1 i Sydkorea. Leveransen ingick i moderniseringen av en matningsstation samt komplettering av en station på linjen. I samma förnyelseprojekt förlängdes tunnelbanelinjen och behövdes därmed kompletteras med två nya matningsstationer. Leveransen gjordes under januari och juni 2015. Produkten sparar 5-15 procent energi I jämförelse med vanliga diodriktare, samtidigt som antalet matningsstationer kan minskas med 20 procent.