Olskroken omformarstation ställverksentreprenad

Olskroken
Kund: Trafikverket
Leverans: Juni 2019
Leverans av en ny kopplingscentral med 12 utgående linjer för banmätning med 15 kV 16,7 Hz i omformarstation Olskroken.