Supportavtal statiska omriktare

Kund

Trafikverket, BaneNor, AMTRAK och SEPTA

Land

Sweden

Plats

Sverige, Norge, USA

Status

Redo

Supportavtal statiska omriktare
Kund: Trafikverket, BaneNor, AMTRAK, SEPTA
Projektet omfattar:
Teknisk support och beredskap, kompetenshållning samt arkivhållning för tidigare leveranser med statiska frekvensomriktare i Sverige, Norge och USA.