Supportavtal statiska omriktare

Supportavtal statiska omriktare
Kund: Trafikverket, BaneNor, AMTRAK, SEPTA
Teknisk support och beredskap, kompetenshållning samt arkivhållning för tidigare leveranser med statiska frekvensomriktare i Sverige, Norge och USA.