Södra stambanan 2: del 2

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Södra stambanan 2 del 2.

Entreprenaden omfattar ca 210 km spår och 274 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Hässleholm i norr och till Burlöv i söder. Totalt ingår det 4 st bandelar i uppdraget.

Fakta:
Kund: Trafikverket
Etableringar: Hässleholm och Eslöv
Start: 2018-10-01
Slut: 2025-09-30
Geografisk omfattning:
Bandel 908 Hässleholm Rbg
Bandel 909 Hässleholm
Bandel 910 (Hässleholm) – (Höör)
Bandel 912 Höör – (Burlöv)