Bangårdsombyggnad i Värnamo

Syftet med ombyggnationen är att öka bangårdens kapacitet och minska underhållskostnaderna.

Arbetet på bangården kommer att genomgå en omfattande renovering. En stor del av den gamla anläggningen kommer att rivas och flertalet nya spår och växlar ska anordnas, ny kontaktledningsanläggning ska installeras, ny belysningsanläggning samt ombyggnationer av plattformar.

Omfattande signalarbeten där det bl.a. ingår att byta ut det gamla signalställverket mot ett nytt datoriserat ställverk och det ska även installeras nya signaler på varsin sida av Rydaholm för att avlasta bangården i Alvesta.

Avslutas våren 2025.