Spårväxelbyte i Kimstad

Uppdragsgivare är Trafikverket och arbetet kommer att pågå under våren och sommaren 2023.

Arbetet omfattar byte och flytt av sex växlar, nya kontaktledningsstolpar, bryggor och ny belysning på delar av driftplatsen och ut mot Finspång. Även några hundra meter spårbyte, schaktning, kanalisationsarbete och omkopplingar i signalanläggningarna ska utföras.

När arbetet pågår kommer det att växelvis vara avstängt på upp- och nedspår nattetid från slutet av maj till i början av juli.

Avslutas hösten 2023.