Strukton Rail finalist i innovationstävlingen InfraAwards

Vad behöver sektorn för transportinfrastruktur lösa för att snabbt bli hållbar, smart och resurseffektiv? Detta var utgångsfrågan i innovationstävlingen InfraAwards där Strukton är en av fem finalister med bidraget POSSonline R7.

Kriterierna för utmärkelsen som InfraSweden2030 delar ut var att presentera en lösning för transportinfrastrukturen som kommer kunna bidra till en snabbare och mer resurseffektiv utveckling.

Projektdeltagarna för Struktons räkning är Michel Nordeman, Innovation & Utveckling och Ted Modén, Verksamhetsutvecklare. Genom att visa upp den samhällsnytta som produkten kommer att kunna ge inom några år valdes Strukton ut med bidraget POSSonline R7 Växelövervakning.

Smart och förutsägbar underhållsteknologi
För att framgångsrikt uppfylla kraven på moderna järnvägsnät behöver anläggningsägare övergå från traditionellt periodiserat underhåll till nya tillståndsbaserade metoder. Det är även en förutsättning för att förbli kommersiellt konkurrenskraftiga och för att säkerställa allmänhetens säkerhet. Ett tillståndsbaserat underhåll är endast möjligt med verktyg som kan ge en 24/7-detaljerad inblick om en anläggnings skick.

POSSonline R7

POSSonline R7: En komplett prediktiv objektövervakning – med algoritmer i realtid.

– Strukton Rails POSSonline R7 levererar data i realtid, direkt från anläggningsobjekt till underhållsingenjörer, vilket skapar en sömlös länk däremellan. Genom avancerad dataanalys med maskininlärningsalgoritmer samt artificiell intelligens kan hanteringen av data göras mer träffsäker och effektiv.

”Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt”
Den gemensamma nämnaren för digitalisering är förändring. Det handlar om konstant lärande och förändrade arbetssätt och förutsättningarna för att lyckas är en förändringsledning som skapar engagemang. Vi måste tillsammans med hela branschen vilja och våga förändras för att möta framtidens underhåll. POSS är en tillståndsövervakningslösning som underlättar en förändrad underhållsstrategi för högre tillgänglighet och lägre TCO (Total Cost of Ownership).

– Med nya POSSonline R7 kan infrastrukturförvaltaren få en tydlig uppfattning om anläggningens status vilket gör det enklare att kontrollera, hantera och planera underhållet. Systemet omvandlar anläggningsdata till värdefull information som i förväg talar om vilka åtgärder som behöver göras.

Potential Failure Curve

Potential Failure Curve.

Systemet som redan är i produktion kan enkelt skalas upp för att implementeras i ett flertal situationer och anläggningar. Det är lika enkelt att implementera systemet lokalt i Stockholm och Göteborg som i Nässjö och Kiruna, vilket också möjliggör standardisering av datainsamling och analys.

Helheten gör oss unika
En nyckel till resultatet är bland annat ett lyckat samarbete på alla nivåer mellan tekniker, arbetsledare och platschefer. Vi är samtidigt stolta kring vårt globala samarbete där vi har kontinuerliga avstämningar tillsammans med Australien, Nederländerna och USA där vi successivt fortsätter att utveckla systemet.

Det finns konkurrenter som använder liknande teknik, men det är inte att använda hård- och mjukvaran i sig som är hemligheten.

– Det är helheten med vår långa erfarenhet av drift och underhåll, optimering kring dataanalys samt att utveckla och träna algoritmen till att ta rätt beslut som gör oss unika i branschen – något vi nu får möjlighet att presentera i och med finalplatsen i InfraAwards 2021.

Finalen sänds live från Lindholmen Science Park den 1 september och vinnaren får 100 000 kronor och finansiering för att utveckla sin idé vidare i projektform.

Se videoklippet som beskriver tekniken bakom POSS Rail Asset Monitoring.

Vid frågor – kontakta Michel Nordeman: 010 – 480 53 53.