Stockholms tunnelbana

I Stockholm driftar och underhåller Strukton Rail hela tunnelbanesystemet på uppdrag av Trafikförvaltningen (TF). Anläggningen är ca 110 km spår och ca 750 spårväxlar. I vårt ansvar ingår utöver underhållet även planering för reinvesteringar (förnyelse av infrastrukturen), spårplanering och avrop för alla typer av tjänster med koppling till tunnelbanesystemet. Vi erbjuder exempelvis spårtransporter, lotsar, tillsyn, skydds- och säkerhetsplanering och ger utbildningar i alla typer av el- och trafiksäkerhetsfunktioner på spåret.

Start: 2024-09-30