Om oss

Strukton Rail ingår i en europeisk järnvägskoncern som förutom i Skandinavien är etablerad i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Italien.

Strukton Rail är Sveriges största privata järnvägsentreprenör. Vi levererar infrastrukturlösningar för järnväg i Skandinavien genom att bygga och underhålla spårsystem. Vi rustar även upp spåranläggningar och förser dem med kraftförsörjning. För att underhålla spårsystem långsiktigt och proaktivt har vi även digitala lösningar för bland annat besiktning och övervakning.

Genom vårt arbete vill vi bidra till samhällsnytta och till en säker och punktlig spårtrafik.