Välkommen till Strukton

Genom vårt arbete bidrar till samhällsnytta och till en säker och punktlig spårtrafik. Vi ingår i en europeisk järnvägskoncern som förutom i Skandinavien är etablerad i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Italien.

Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle

Strukton Rail är Sveriges största privata järnvägsentreprenör. Vi levererar infrastrukturlösningar för järnväg i Skandinavien genom att bygga och underhålla spårsystem. Vi rustar även upp spåranläggningar och förser dem med kraftförsörjning. För att underhålla spårsystem långsiktigt och proaktivt har vi även digitala lösningar för bland annat besiktning och övervakning.

Quote icon Vi tar varje dag stora kliv på vår resa mot en hållbar järnväg i ett hållbart samhälle. Och det är våra medarbetare, leverantörer och samarbetspartners som ser till att vi kan leverera hög kvalitet och ett säkert arbete. Quote icon

Sofia Sartor, tf VD

Innovation och digital teknik

Digitalisering och tillgängliga data möjliggör ett förebyggande och långsiktigt underhållsarbete. Därför övervakar, mäter och analyserar vi data och tar ställning till när rälsen måste repareras eller bytas ut utifrån ett livscykelperspektiv, där åtgärder sätts in vid rätt tid. Tekniken möjliggör att slitage på rälsen upptäcks innan säkerhetsrisker uppstår, liksom förhindrar onödiga kostnader från för tidiga insatser. En digital underhållsplanering ger oss en bättre tidsplanering och en bättre nyttjad tid i spåren.

Från tidig morgon till sena nätter

Årsredovisning

Vår års- och hållbarhetsredovisning berättar om året som gått.

Ladda ner senaste rapporten

Nyfiken på våra tjänster?

Här hittar du våra tjänster inom byggnad och underhåll av spårsystem.

Till tjänster