Visselblåsning

Här beskrivs det skydd som finns och hur du gör för att visselblåsa till Strukton Rail AB.

Visselblåsning innebär att en person slår larm om missförhållanden i en verksamhet. Vårt visslarsystem drivs av externa leverantören Interaktiv Säkerhet, vilka garanterar den som visselblåser full anonymitet och sekretess igenom hela ärendeprocessen.

Läs mer om visselblåsning och hur du går till väga på vår visselblåsarsida.

 

Till visselblåsning