Finansiella rapporter

Från och med 2017 rapporterar vi vår verksamhet i en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Vår hållbarhetsresa har bara börjat, men varje dag jobbar vi för att komma närmare våra mål. Och vi är stolta över vad vi har åstadkommit hittills.

Carolina Österberg

Hållbarhetschef


+46761152782