Finansiella rapporter

Vi berättar om vår verksamhet i en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Vår hållbarhetsresa har bara börjat, men varje dag jobbar vi för att komma närmare våra mål. Och vi är stolta över vad vi har åstadkommit hittills.

Kontakta oss för frågor gällande våra finansiella rapporter

Carolina Österberg

Hållbarhetschef


+46761152782