Våra tjänster

Strukton erbjuder tjänster för att projektera, bygga och underhålla spår och järnvägssystem i Skandinavien. Alla våra enheter har expertkunskap inom sina respektive områden och tillsammans är vi Sveriges största privata järnvägsentreprenör.

Vilken tjänst är du intresserad av?

Underhåll

Arbeten inom BEST-teknikerna Bana, El, Signal och Tele.

Läs mer
Läs mer Underhåll

Kraft

Kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsinfrastruktur.

Läs mer
Läs mer Kraft

Maskin

Förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem.

Läs mer
Läs mer Maskin

Projekt

Nybyggnationer, underhållsarbeten, upprustningar och standardhöjningar.

Läs mer
Läs mer Projekt

Tjänster inom SL

Strukton utför tjänster kopplade till SL:s spårsystem.

Läs mer
Läs mer Tjänster inom SL

Våra referensuppdrag

Vi har kontrakt inom våra affärsenheter Kraft, Projekt samt Drift och Underhåll.

Till projekten

Säker arbetsmiljö

Vi jobbar säkert eller inte alls

Läs mer