Säker arbetsmiljö

Vår verksamhet ska präglas av säkerhetsmedvetenhet.

Riskanalyser och säkerhetstänk är en naturlig del av vårt arbete, det är så vi säkerställer att alla kommer hem med liv och god hälsa i behåll efter en arbetsdag. Alla anställda har skyldighet att förebygga ohälsa och olyckor och om situationen kräver det ska alltid säkerheten går före leveransen i vårt arbete.

När vi planerar insatser i spårmiljö ska vi alltid göra säkerhetsanalyser och riskbedömningar. Vi mäter säkerheten i vår arbetsmiljö i revisioner och målet är att hela tiden förbättra våra anställdas arbetsmiljö. Fortbildning/utbildningar inom säkerhet ingår också i vårt arbete.