För leverantörer

Vi levererar kvalitet och hållbarhet. För att lyckas ställer vi samma höga krav om etik, kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn på våra leverantörer, som vi gör på oss själva.

Vi ställer samma höga krav på oss själv som vi gör på dig

Vi sätter säkerheten främst, samtidigt ska vårt arbete bidra till punktliga och hållbara spårtransporter för människor och gods i Sverige och övriga Skandinavien. För dig som är eller vill bli leverantör till Strukton Rail har vi här samlat information om leverantörskrav, fakturering och Strukton Rails arbete med inköp.

Dina allra viktigaste dokument för vägledning är vår Företagspolicy och Uppförandekod.

Leverantörsbedömning

Vid leverantörsbedömningen säkerställer vi er förmåga att uppfylla kraven inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. När bedömningen blivit godkänd är ni kvalificerade leverantörer till Strukton. Mer information om vad som krävs hittar ni under respektive område i leverantörsportalen. Vi gör alltid våra bedömningar utifrån Strukton Rails leverantörsbehov och har svårt att bemöta allmänna intresseanmälningar.

Struktons inköpsavdelning

För mer information om leverantörsbedömningar, kontakta Strukton Rails inköpsavdelning.


010-480 50 00

Hjälp oss att bli bättre

Om du i något sammanhang tycker att vi inte lever upp till kraven, kan du rapportera det som en avvikelse. På så sätt hjälper du oss att bli bättre. Skriv till oss på inkop@strukton.se och beskriv så tydligt som möjligt situation, händelse och den upplevda avvikelsen.