För leverantörer

Vi levererar kvalitet och hållbarhet.

Vi sätter säkerheten främst, samtidigt ska vårt arbete bidra till punktliga och hållbara spårtransporter för människor och gods i Sverige och övriga Skandinavien. För att lyckas behöver vi ha våra leverantörer med oss, därför ställer vi samma höga krav om etik, kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn på våra leverantörer, som vi gör på oss själva. För dig som är eller vill bli leverantör till Strukton Rail har vi här samlat information om leverantörskrav, fakturering och Strukton Rails arbete med inköp.

Hjälp oss att bli bättre

Om du i något sammanhang tycker att vi inte lever upp till kraven, kan du rapportera det som en avvikelse. På så sätt hjälper du oss att bli bättre. Som rapportör förblir du anonym. Skriv till oss på inkop@strukton.se  och beskriv så tydligt som möjligt situation, händelse och den upplevda avvikelsen.