Ansvarsfullt företagande

I ansvarsfullt företagande inkluderar Strukton hållbarhetsarbete, säkerhet och kvalitet. Vi är ISO-certifierade och arbetar med systematiska metoder.

En välfungerande järnväg är avgörande för effektiva och hållbara transporter och i vår verksamhet är målsättningen att ha en hållbar resursanvändning i allt vi gör. Sedan 2017 arbetar vi enligt en flerårig plan för att kunna bidra ytterligare till ett hållbart samhälle.

Vill du kontakta oss om ansvarsfullt företagande?

Carolina Österberg

Hållbarhetschef


+46761152782