Ansvarsfullt företagande

I ansvarsfullt företagande inkluderar Strukton hållbarhetsarbete, säkerhet och kvalitet. Vi är ISO-certifierade och arbetar med systematiska metoder.

Vi arbetar strukturerat och med långsiktig planering för att på bästa vis utveckla vår verksamhet.

En välfungerande järnväg är avgörande för effektiva och hållbara transporter och i vår verksamhet är målsättningen att ha en hållbar resursanvändning i allt vi gör. Sedan 2017 arbetar vi enligt en flerårig plan för att kunna bidra ytterligare till ett hållbart samhälle.