Fakturering

Så hanterar vi våra fakturor.

Krav för e-postfakturor

– Leverantörsfakturor mejlas med fördel till prs0000@tps.banctec.se
– Fakturaadress
– Accepterade bildfilformat är PDF, TIFF eller PNG
– Max 1 faktura per mejl och 1 faktura inklusive bilagor per fil
– Max 4 MB per mejl
– Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
– Bildfilsnamnet får inte innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken (som exempelvis apostrofer, blanksteg etc.)
– Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan
– Fakturans bild skall innehålla korrekt fakturaadress, Kund-id och FE-nr

– Följande fakturaadress måste finnas på fakturan:

Strukton Rail AB
PRS2011
FE599
105 69 STOCKHOLM

Inköpsorder

I de flesta fall behöver era fakturor vara märkta med ett inköpsordernummer som börjar med IO. Detta är ett referensnummer som behövs i vårt affärssystem för att fakturorna ska kunna processas. IO-numret ska stå i fakturahuvudet, bredvid ”Ert ordernr” alternativt vara föregånget av ”Ordernr”.

Referens

Fakturan ska vara märkt med en referens och bestå av för- och efternamn. Detta ska alltid finnas i fakturahuvudet bredvid ”Er ref” alt föregånget av ”Att”.

Betalningsvillkor

Vi betalar er faktura med 30 dagars betalningsvillkor om inget annat uttryckligen har avtalats.