Fakturering

Så hanterar vi våra fakturor.

Krav för e-postfakturor

  • Leverantörsfakturor mejlas med fördel till prs0000@tps.banctec.se
  • Fakturaadress
  • Accepterade bildfilformat är PDF, TIFF eller PNG
  • Max 1 faktura per mejl och 1 faktura inklusive bilagor per fil
  • Max 4 MB per mejl
  • Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
  • Bildfilsnamnet får inte innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken (som exempelvis apostrofer, blanksteg etc.)
  • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan
  • Fakturans bild skall innehålla korrekt fakturaadress, Kund-id och FE-nr

 

Följande fakturaadress måste finnas på fakturan:

Strukton Rail AB
PRS2011
FE599
105 69 STOCKHOLM

 

Inköpsorder

I de flesta fall behöver era fakturor vara märkta med ett inköpsordernummer som börjar med IO. Detta är ett referensnummer som behövs i vårt affärssystem för att fakturorna ska kunna processas. IO-numret ska stå i fakturahuvudet, bredvid ”Ert ordernr” alternativt vara föregånget av ”Ordernr”.

 

Referens

Fakturan ska vara märkt med en referens och bestå av för- och efternamn. Detta ska alltid finnas i fakturahuvudet bredvid ”Er ref” alt föregånget av ”Att”.

 

Betalningsvillkor

Vi betalar er faktura med 30 dagars betalningsvillkor om inget annat uttryckligen har avtalats.