Fakturering

Lär mer om hur vi hanterar våra fakturor.

Leverantörsfakturor mailas med fördel till epost-adressen: prs0000@tps.banctec.se

Krav för e-postfakturor
– Fakturaadress
– Accepterade bildfilformat är PDF, TIFF eller PNG
– Max 1 faktura per mail och 1 faktura ink bilagor per fil
– Max 4 MB per mail
– Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
– Bildfilsnamnet får inte innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken (som exempelvis apostrofer, blanksteg etc. )
– Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan
– Fakturans bild skall innehålla korrekt fakturaadress, Kund-id och FE-nr
– Följande fakturaadress måste finnas på fakturan:
Strukton Rail AB
PRS2011
FE599
105 69 STOCKHOLM

Inköpsorder
I de flesta fall behöver era fakturor vara märkta med ett inköpsordernummer som börjar med IO… Detta är ett referensnummer som behövs i vårt affärssystem för att fakturorna ska kunna processas. IO-numret ska stå i fakturahuvudet, bredvid ”Ert ordernr” alternativt vara föregånget av ”Ordernr”.

Referens
Fakturan ska vara märkt med en referens och bestå av för- och efternamn. Detta ska alltid finnas i fakturahuvudet bredvid ”Er ref” alt föregånget av ”Att”.

Betalningsvillkor
Vi betalar er faktura med 30 dagars betalningsvillkor om inget annat uttryckligen har avtalats.