Boknings-villkor

Regler gällande avbokning, byte av kurstillfälle eller byte av deltagare.

Regler gällande avbokning, byte av kurstillfälle eller byte av deltagare

Bokning, avbokning eller byten ska ske i Strukton Rails bokningsprogram.

14 kalenderdagar före utbildningens start upphör möjligheten att avboka eller byta kurstillfälle. Det går dock bra att byta deltagare fram till kursstart.

  • Vid avbokning eller byte av kurstillfälle 14-0 kalenderdagar före utbildningens start debiteras full kursavgift.
  • Om deltagare ej infinner sig till utbildningen debiteras full kursavgift.
  • Om deltagare ej har fullständigt och godkänt läkarutlåtande inklusive drogtestsvar kan hen inte delta i utbildningen. Även då debiteras full kursavgift.
  • Byte till annan deltagare till samma kurstillfälle går bra och är kostnadsfritt.

Bekräftelser på bokningar

Du som bokar en utbildning kommer att få 2 olika bekräftelser; en bokningsbekräftelse och en kurskallelse.

Bokningsbekräftelsen mejlas omedelbart efter bokningen till registrerad kontaktperson.

Kurskallelsen mejlas till registrerad kontaktperson samt till deltagaren, förutsatt att dennes mejladress angivits, 7 kalenderdagar innan kursstart.

Uppgifterna i bokningsbekräftelsen och kurskallelsen kan variera beroende på om av- och ombokningar eller byte av deltagare gjorts mellan dessa utskick.