Bokningsvillkor

Detta gäller vid avbokning, byte av kurstillfälle eller byte av deltagare.

Avbokning, byte av kurstillfälle eller byte av deltagare

Bokning, avbokning eller byten ska ske i Strukton Rails bokningsprogram. 14 kalenderdagar före utbildningens start upphör möjligheten att avboka eller byta kurstillfälle. Det går dock bra att byta deltagare fram till kursstart.
Vid avbokning eller byte av kurstillfälle 14-0 kalenderdagar före utbildningens start debiteras full kursavgift.

Om deltagare ej infinner sig till utbildningen debiteras full kursavgift.

Om deltagare ej har fullständigt och godkänt läkarutlåtande inklusive drogtestsvar kan hen inte delta i utbildningen. Även då debiteras full kursavgift.

Byte till annan deltagare till samma kurstillfälle går bra och är kostnadsfritt.

Bekräftelse på bokning

Du som bokar en utbildning kommer att få 2 olika bekräftelser, en bokningsbekräftelse och en kurskallelse.

Bokningsbekräftelsen mejlas omedelbart efter bokningen till registrerad kontaktperson.

Kurskallelsen mejlas till registrerad kontaktperson samt till deltagaren, förutsatt att dennes mejladress angivits, 7 kalenderdagar innan kursstart.
Uppgifterna i bokningsbekräftelsen och kurskallelsen kan variera beroende på om av- och ombokningar eller byte av deltagare gjorts mellan dessa utskick.