Yrken inom järnvägen

Oavsett vilket yrke du väljer inom järnvägen så ser framtiden ljus ut. Här berättar vi om några av de vanligaste yrkesrollerna i järnvägsbranschen.

Järnväg är en bransch för framtiden. Aldrig har det gjorts så stora satsningar på infrastruktur och framför allt på järnvägen, som nu och kommande år, med både nybyggnation och upprustning av befintligt system.

En fungerande järnväg är ett av de minst energikrävande och mest hållbara transportmedlen som finns. Banchen är i ständig utveckling och vi som arbetar i den kommer i daglig kontakt med säkerhet och hållbarhet.

Inom järnvägen finns det många typer av yrkesroller:

 

Bantekniker

Utför växelbyten, räls- och slipersbyten. I det dagliga, eller ofta nattliga, arbetet ingår att byta ut komponenter som blivit slitna och kontrollera att all teknik ser bra ut.

Läs mer om Jenna som är bantekniker hos oss.

 

Eltekniker

Underhåller och tar hand om fel i järnvägens luftburna kontaktledningssystem, som transporterar högspänning på 16000 volt. Elen behövs för att driva tågen framåt. Elteknikern sköter också om växlarnas värmesystem och övrig el längs spåret. När en järnväg renoveras eller byggs ny kan elteknikern installera det nya kontaktledningssystemet. En eltekniker behöver elutbildning.

En eltekniker hos oss berättar

 

Spårsvetsare

En spårsvetsare svetsar och underhåller spåren, framförallt spårväxlarna. Arbetar med olika svetsmetoder – automatiserad och manuell svetsning. I manuell svetsning ingår bland annat thermitsvetsning, en traditionell och noggrann arbetsmetod för att svetsa ihop spårskarvar. Den som någon gång sett thermitsvetsning på riktigt vet att det är ett riktigt skådespel!

En spårsvetsare hos oss berättar

 

Mätningsingenjör / Mätningstekniker

En mätningsingenjör gör så kallade inmätningar och utsättningar i järnvägsprojekt. Mätningsteknikern har en viktig uppgift både innan och efter ett järnvägsprojekt då hen ser till att spåren ligger i rätt nivå, håller rätt avstånd till tunnelväggar, mötande spår osv. En mätningstekniker kan också förse stora järnvägsbyggen med underlag innan byggstart, exempelvis inför byggen av stomnät.

En mätningstekniker hos oss berättar

 

Maskinförare

Arbetar med drift och underhåll på järnvägen och får här köra spårgående arbetsmaskiner. En maskinförare har annan utbildning än lokföraren.

 

Signaltekniker

Signalteknikern ser till att signalsystemet fungerar. Signalsystemet är viktigt eftersom det kontrollerar och styr tågtrafiken, bland annat är det signalerna som tillåter ett tåg att växla över från ett spår till ett annat.

 

Besiktningsman

Besiktningsmannen, som lika gärna kan vara en kvinna, undersöker järnvägen för att upptäcka fel som skulle kunna vara en säkerhetsrisk eller orsaka störningar i driften, dvs. i tågtrafiken.

 

Lokförare

Lokföraren får köra lokal- och regionaltågstrafik. En lokförare kan också köra tunga godståg på längre sträckor. Speciell lokförarutbildning behövs.

Vill du jobba hos oss?

Vi erbjuder trygga anställningar där du är en del av framgången. Oavsett konjunkturer eller oro i världen står järnvägsbranschen stark och vi med den. Välkommen!

Läs mer