Kvalitet

Vi levererar kvalitet tillsammans med våra leverantörer.

Kvalitet på Strukton innebär uppfyllelse av avtal, ordning och reda, dokumentation, riskbaserat tänkande och ett ständigt förbättringsarbete.

För dig som leverantör innebär det att:

  • Du följer gällande lagar och vår uppförandekod.
  • Du skyddar Struktons tillgångar från skador, stöld, förlust eller felaktig användning.
  • Du levererar komplett dokumentation på utfört arbete.
  • Du aktivt medverkar i vår riskhanteringsprocess, genom att medverka på riskworkshops och bidra med risker som identifierats i uppdraget.
  • Du bidrar till Struktons förbättringsarbete genom rapportering av förbättringsförslag, avvikelser samt olyckor och tillbud.