Vision och värderingar

För oss går vision och värderingar hand i hand. Det här tror vi på, och det arbetar vi för.

Vår vision är att vi tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.

Visionen om en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle

Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.

Vi bidrar till en hållbar framtid genom att möjliggöra punktliga, säkra och attraktiva järnvägstransporter för operatörer, resenärer och godsköpare. Hållbarhet genomsyrar hela vår organisation med allt från affärer och transporter till arbetssätt och säkerhet för våra medarbetare.

Vi ställer krav på våra leverantörer och vi har ett säkerhetsarbete som gör att alla medarbetare är säkra då de går till jobbet. Vi är transparenta och har en hög affärsmässighet i allt vi gör.

Vår affärsidé

Vi ska med engagemang och kompetens projektera, bygga och underhålla spår och järnvägssystem i Skandinavien. Verksamheten ska präglas av hög kompetens, ansvarstagande och ständig strävan efter förnyelse.

Värdegrunden RÄLS

Värdegrunden RÄLS står för Respekt, Ärlighet, Lita på och Säkerhet. RÄLS gäller stort som smått och ska genomsyra hela Struktons verksamhet.

RÄLS inkluderar respekt för miljön och varandra, att vi har god balans mellan arbete och fritid, att vi jobbar säkert, är affärsmässiga och håller vad vi lovar i relationen till kunder och omvärld.

Genom att arbeta enligt RÄLS vill vi skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda, vara en pålitlig leverantör, en god beställare och bidra till punktliga och trygga järnvägstransporter för människor och gods.