Vision, värderingar och villkor

Vad strävar vi mot? Vad innebär vår värdegrund? Vilka villkor och förmåner har våra anställda? Allt detta kan du läsa mer om här.

Vår vision och affärsidé

Struktons vision lyder, tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle. Vi bidrar till en hållbar framtid genom att möjliggöra punktliga, säkra och attraktiva järnvägstransporter för operatörer, resenärer och godsköpare. Samtidigt ska hållbarhet genomsyra hela vår organisation med allt från affärer och transporter till arbetssätt och säkerhet för våra medarbetare. En hållbar järnväg för oss är en stark järnväg där utsläpp både från transport och underhåll hålls lågt. Men det innefattar också att vi ställer krav på våra leverantörer, att vi har ett säkerhetsarbete som gör att alla medarbetare är säkra då de går till jobbet, och att vi är transparenta och har en hög affärsmässighet i allt vi gör.

Vår affärsidé är att med engagemang och kompetens projektera, bygga och underhålla spår- och järnvägssystem i Skandinavien. Vår verksamhet ska präglas av hög teknisk kompetens, ansvarstagande och ständig strävan mot förnyelse. Vi uppfyller detta genom att utveckla Strukton till ett marknadsledande teknologiföretag som arbetar proaktivt för att säkra spåranläggningarnas värde för våra kunder.

Värdegrund

Värdegrunden RÄLS står för Respekt, Ärlighet, Lita på och Säkerhet. RÄLS gäller stort som smått och ska genomsyra hela Struktons verksamhet.

RÄLS inkluderar respekt för miljön och varandra, att vi har god balans mellan arbete och fritid, att vi jobbar säkert, är affärsmässiga och håller vad vi lovar i relationen till kunder och omvärld.

Genom att arbeta enligt RÄLS vill Strukton skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda, vara en pålitlig leverantör, en god beställare och bidra till punktliga och trygga järnvägstransporter för människor och gods.

Några villkor och förmåner för våra anställda

Hälsa och ett sunt arbetsliv
På Strukton vill vi underlätta för anställda att behålla en god hälsa. Alla miljöer vi jobbar i ska självklart vara sunda, men bortom arbetsmiljön vill vi även underlätta vardagen och möjligheten till en hälsosam livsstil. Alla anställda har ett årligt friskvårdsbidrag och vi erbjuder en mängd förmåner för att underlätta fritidsaktiviteter och annat som hör livspusslet till. Psykiskt välmående är lika viktigt som det fysiska. Som en självklar del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår att alla medarbetare har medarbetar- och utvecklingssamtal med sin chef varje år. Under samtalet diskuterar du och din chef arbetsplatsen, arbetssituationen och hur du vill utvecklas på jobbet.

Utveckling och mening på jobbet
Lönen är viktig, men för det mesta vill vi dessutom känna att vårt arbete bidrar till något positivt. På Strukton strävar vi efter att anställda ska känna engagemang och meningsfullhet – inte minst är det en viktig förutsättning för att Strukton ska vara framgångsrika i det vi gör. Utöver de lagstadgade utbildningar som krävs för vissa yrken på järnvägen, erbjuder Strukton en mängd fortbildningar internt och externt – beroende på vilken typ av tjänst du har eller ska utvecklas till. Vi har även ett traineeprogram.

Respekt och lika värde
Strukton Rail strävar efter att vara en arbetsplats präglad av mångfald. Företaget följer en likabehandlingsplan och kartlägger årligen att lönesättningen är rättvis. På Strukton är vi övertygade om att en inkluderande arbetsplats med fokus på värderingar och nolltolerans mot kränkningar, är en arbetsplats där människor har rätt förutsättningar för att växa och utvecklas.

Familjelivet
Strukton vill underlätta för anställda att förena familjeliv och föräldraskap med arbetet. Vi strävar efter att underlätta för både män och kvinnor att ta sitt föräldraansvar på ett jämställt sätt, bland annat genom att kompensera merparten av lönebortfallet vid föräldraledighet. Arbetsförhållanden ska vara sådana att konferenser, tjänsteresor eller arbeten på annan ort inte inkräktar på privatlivet.