Kontakta oss

Strukton Rail AB
Västberga allé 60
126 30 Hägersten

Organisationsnummer
556571-9449

Fakturaadress
Strukton Rail AB
PRS2011
FE 599
105 69 Stockholm

Leverantörsfakturor mejlas med fördel till prs0000@tps.banctec.se

Ekonomi- och redovisningsfrågor: ekonomi@strukton.se

Hemsida och sociala medier: kommunikation@strukton.se

Upphandlingar och anbud: anbud@strukton.se

Affärer: inkop@strukton.se

Övrigt: info@strukton.se

Telefon: 010-480 50 00

Visselblåsarsystem
Du bör ha rimliga skäl att tro att det rör sig om felaktiga eller faktiska överträdelser av tillämpliga regler eller förordningar i förhållande till oss.
Anmälan: struktonrail.whistlelink.com