Utbildningar

Välkommen till utbildningsportalen

Strukton Rail tillhandahåller både tekniska och icke tekniska grund- special- och repetitionsutbildningar för Trafikförvaltningens (SL) och Trafikverkets alla spåranläggningar.

Vår kunskaps-/utbildningsportal

Den som beställer och bokar kurs är beställningsansvarig och registrerar kursdeltagare i portalen. Beställningsansvarig får ett mejl om hur det gått på kursen för medarbetaren. Medarbetaren kan också hämta ut intyget efter godkänd kurs. Det är viktigt att du som kund registrerar dig i systemet.

Registrera ditt företag: Formulär för registrering

Viktig information

Innan bokning av deltagare på Grundkurs Spår- och Tunnelbehörighet Kat X9 måste två saker vara uppfyllda.

1. BEHÖRIGHET

Ditt företag måste först godkännas och vara registrerat i trafikförvaltningens behörighetsregister, Sitrus-bhr.

Ansökan ska bland annat innehålla uppgifter rörande namn, organisationsnummer, beställare mm.

Ansökningsblanketten hittar du här: Ansökningsblankett

Blanketten mejlas sedan till trafikförvaltningen: sitrusadmin@sl.se

2. HÄLSA och DROGFRIHET

Innan kursstart behöver även deltagare genomgå en trafikmedicinsk hälsoundersökning. I den ingår ett alkohol- och drogtest. Boka in undersökningen i god tid innan kursstart för att vara säker på att du hinner få provsvaren. Hälsoundersökningen ska genomföras av läkare som är godkänd av trafikförvaltningen att utföra dessa undersökningar. Skriv gärna ut aktuella blanketter och ta med till läkaren.

Aktuella blanketter hittar du här:

Bilaga 1 (Hälsodeklaration för behörigheten Spår- och Tunnelbehörighet, kat X9)

Bilaga 2 (Alkohol- och Drogtest)

Transportstyrelsens läkarutlåtande

 

KOM IHÅG!

Boka inte kurs innan du fått svar från trafikförvaltningen att företaget är godkänt och registrerat.

Säkerställ att läkarutlåtandet hinner komma innan kursstart

Om något av dessa saknas vid kursstart får deltagaren tyvärr inte delta.
Full kursavgift debiteras dock för bokad plats.