Utbildningar

Välkommen till utbildningsportalen

Strukton Rail tillhandahåller både tekniska och icke tekniska grund-, special- och repetitionsutbildningar för Trafikförvaltningens (SL:s) och Trafikverkets alla spåranläggningar. Här ingår alla typer av säkerhetsutbildningar för personal som ska arbeta i Trafikförvaltningens (SL:s) och Trafikverkets spåranläggningar.

Ny kunskaps-/utbildningsportal

1 december 2022 bytte Strukton Rail utbildningssystem till nya Kunskapsportalen. För dig som kund innebär flytten inga större förändringar men du kommer att märka några förbättringar i tjänsten, bland annat blir inloggningen enklare. I den nya Kunskapsportalen kan du logga in via både mobil och dator, för att se medarbetares planerade kurser och resultat.


Liksom tidigare är det er kursbeställare som registrerar kursdeltagare i portalen. Beställningsansvarig får ett mejl om hur det gått i kursen för medarbetaren. Medarbetaren kan också hämta ut intyget efter godkänd kurs. Det är viktigt att du som kund registrerar dig på nytt i det nya systemet, för att få tillgång till tjänsten.

För att boka in deltagare på kurs behöver du registrera ditt företag. Det kan ta några dagar efter att du fyllt i formuläret för registrering innan du får en inloggning från oss.

Registrera ditt företag: Formulär för registrering

Viktig information

Innan bokning av deltagare på Grundkurs Spår- och Tunnelbehörighet Kat X9 måste två saker vara uppfyllda.

1.Ditt företag måste först godkännas och vara registrerat i Trafikförvaltningens behörighetsregister Sitrus BHR. Ansökan kan ta några dagar.

Ansök hos Trafikförvaltningen: sitrusadmin@sl.se

2.Innan kursstart behöver en blankett för hälsoundersökning fyllas i och trafikmedicinsk hälsoundersökning göras. I den ingår ett alkohol-och drogtest. Boka in undersökningen i god tid innan kursstart för att vara säker på att du hinner få provsvaren. Hälsoundersökningen ska genomföras av läkare som är godkänd att utföra dessa undersökningar. Glöm inte att skriva ut blanketten och ta med till läkaren!

Fyll i och skriva ut blanketten Hälsoundersökning: Blankett Hälsoundersökning

För att undvika onödiga kostnader, boka inte in deltagare innan bekräftelse av registrering och intyg från hälsoundersökningen har inkommit. Om något av detta saknas vid kursstart kommer deltagaren inte kunna delta och full kursavgift faktureras.