Vår historia

Vi är stolta över vår långa historia av att leverera hållbara infrastrukturlösningar för järnvägen.

Varje dag i över hundra år har vi arbetat hårt för en säker och hållbar järnväg.

Från SL till holländsk ägare

Strukton Rail AB hette tidigare Banproduktion och var från början en del av Storstockholms Lokaltrafik (SL), som underhållare av Storstockholms tunnelbane- och spårvägsnät. År 2000 bröts sig Banproduktion loss från SL och blev ett eget landstingsägt bolag.

2003 såldes 60 procent av Banproduktions aktier till det holländska företaget Strukton Railinfra BV. Svensk lagstiftning hade tidigare gjort att Banproduktion inte tilläts utföra uppdrag utanför Stockholms län.

Ny marknad öppnas upp

I och med privatiseringen öppnades en helt ny marknad för det svenska bolaget som nu hade möjlighet att konkurrera om underhåll av järnvägs- och spårvagnslinjer inte bara i Sverige utan i hela Europa. År 2007 blev Strukton Railinfra 100-procentig ägare till Banproduktion och idag har hela koncernen Strukton Railinfra bytt namn till Strukton Rail – en infrastrukturleverantör med verksamhet i Västeuropa och globalt i olika infrastrukturprojekt.

100-årig historia

Strukton Rail grundades i Holland 13 december 1922.