Några villkor och förmåner för våra anställda

Även om vi gillar att jobba så är det viktigt med balans mellan arbete och fritid. Lika viktigt är värderingar och en sund arbetsmiljö. Anställdas fritid försöker vi berika genom några av förmånerna vi erbjuder. Läs här om villkor och förmåner för Struktons medarbetare.

Hälsa och ett sunt arbetsliv
På Strukton vill vi underlätta för anställda att behålla en god hälsa. Alla miljöer vi jobbar i ska självklart vara sunda, men bortom arbetsmiljön vill vi även underlätta vardagen och möjligheten till en hälsosam livsstil. Alla anställda har ett årligt friskvårdsbidrag och vi erbjuder en mängd förmåner för att underlätta fritidsaktiviteter och annat som hör livspusslet till. Psykiskt välmående är lika viktigt som det fysiska. Som en självklar del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår att alla medarbetare har medarbetar- och utvecklingssamtal med sin chef varje år. Under samtalet diskuterar du och din chef arbetsplatsen, arbetssituationen och hur du vill utvecklas på jobbet.

Utveckling och mening på jobbet
Lönen är viktig, men för det mesta vill vi dessutom känna att vårt arbete bidrar till något positivt. På Strukton strävar vi efter att anställda ska känna engagemang och meningsfullhet – inte minst är det en viktig förutsättning för att Strukton ska vara framgångsrika i det vi gör. Utöver de lagstadgade utbildningar som krävs för vissa yrken på järnvägen, erbjuder Strukton en mängd fortbildningar internt och externt – beroende på vilken typ av tjänst du har eller ska utvecklas till. Vi har även ett traineeprogram.

Respekt och lika värde
Strukton Rail strävar efter att vara en arbetsplats präglad av mångfald. Företaget följer en likabehandlingsplan och kartlägger årligen att lönesättningen är rättvis. På Strukton är vi övertygade om att en inkluderande arbetsplats med fokus på värderingar och nolltolerans mot kränkningar, är en arbetsplats där människor har rätt förutsättningar för att växa och utvecklas.

Familjelivet
Strukton vill underlätta för anställda att förena familjliv och föräldraskap med arbetet. Vi strävar efter att underlätta för både män och kvinnor att ta sitt föräldraansvar på ett jämställt sätt, bland annat genom att kompensera merparten av lönebortfallet vid förädraledighet. Arbetsförhållanden ska vara sådana att konferenser, tjänsteresor eller arbeten på annan ort inte inkräktar på privatlivet.