Erbjudande och förmåner

Vi jobbar med hjärtat

Vi jobbar med hjärtat

Vi har olika bakgrund och olika förutsättningar och bidrar alla med unik kompetens och nya infallsvinklar. Hos oss finns spännande arbetsuppgifter och stor flexibilitet – för vi vet att livet utanför jobbet också måste gå ihop. Tillsammans gör vi Strukton dynamiskt – och roligt.

Hälsa och ett sunt arbetsliv

Vi vill underlätta för anställda att behålla en god hälsa. Alla miljöer vi jobbar i ska självklart vara sunda, men bortom arbetsmiljön vill vi även underlätta vardagen och möjligheten till en hälsosam livsstil. Alla anställda har ett årligt friskvårdsbidrag och vi erbjuder en mängd förmåner för att underlätta för t ex fritidsaktiviteter. Psykiskt välmående är lika viktigt som det fysiska. Som en självklar del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete ingår att alla medarbetare har medarbetaresamtal med sin chef varje år. Under samtalet diskuterar du och din chef arbetsplatsen, arbetssituationen och hur du vill utvecklas på jobbet.

Utveckling och mening på jobbet

Lönen är viktig, men för det mesta vill vi dessutom känna att vårt arbete bidrar till något positivt. Vi strävar efter att alla medarbetare ska känna engagemang och mening – inte minst är det en viktig förutsättning för att Strukton ska vara framgångsrikt. Utöver de lagstadgade utbildningar som krävs för vissa yrken på järnvägen, erbjuder vi en mängd fortbildningar internt och externt – beroende på vilken typ av tjänst du har eller ska utvecklas till.

Respekt och lika värde

Vi strävar efter att vara en socialt hållbar arbetsplats. Vi följer en likabehandlingsplan och kartlägger årligen att lönesättningen är rättvis. Vi är övertygade om att en inkluderande arbetsplats med fokus på värderingar och nolltolerans mot kränkningar, är en arbetsplats där människor har rätt förutsättningar för att växa och utvecklas.

Familjelivet

Vi vill underlätta för medarbetare att förena familjeliv och föräldraskap med arbetet. Vi strävar efter att underlätta för föräldrar att ta sitt ansvar på ett jämställt sätt, bland annat genom att kompensera merparten av lönebortfallet vid föräldraledighet. Arbetsförhållanden ska vara sådana att konferenser, tjänsteresor eller arbeten på annan ort inte inkräktar på privatlivet.