Maskin

Strukton Rail har resurser för all förnyelse och underhåll av spår- och järnvägssystem. Våra maskiner jobbar både i Europa och andra delar av världen, och vår maskinpool är baserad i Sverige, Italien och Nederländerna.

Fordonsparken innehåller spårbyteståg, lok, spårriktare, ballastrenare och trådbyteståg för kontaktledning. Här finns mindre maskiner av olika modeller, däribland vagnar och tvåvägsfordon som kan transporteras både på väg och järnväg. Eurailscout UFM 120 är ett speciellt fordon för mätning av spår- och kontaktledningsteknik.

Maskinpool med höga krav

För att klara varje lands särskilda myndighetskrav gäller det att Maskinpoolen arbetar effektivt med resurshantering och logistik. Det är också en förutsättning för att leva upp till kundernas krav på säkerhet, tillgänglighet och flexibilitet.

Inom respektive maskinkategori hittar du beskrivningar av våra fordon och arbetsmaskiner som ingår i maskinpoolen.

Här hittar du maskinpoolens kategorier

Ballastplog

Fördelar, profilerar och sopar ballasten i spåret.

Läs mer
Läs mer Ballastplog

Dynamisk spårstabilisator

Stabiliserar spåret efter spårriktning och ballastplogning.

Läs mer
Läs mer Dynamisk spårstabilisator

Linjeriktare

Används till att rikta alla typer av spår bortsett från spårväxlar.

Läs mer
Läs mer Linjeriktare

Växelriktare

Används främst för att rikta spårväxlar men kan även användas till spårriktning.

Läs mer
Läs mer Växelriktare

Small Equipment

Struktons verkstadsenhet i Ystad tillhandahåller mindre maskiner och verktyg för järnvägsunderhåll.

Läs mer
Läs mer Small Equipment

Sedan 2022 är Strukton Rail AB certifierat för ECM avseende funktionerna ledning, utveckling samt styrning för bolagets lok och arbetsfordon.

Jimmy Hagström

Affärschef Maskin


010 - 480 50 00

Vill du veta mer om Maskin?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig.

Mejla Jimmy

Våra referensuppdrag

Vi har kontrakt inom våra affärsenheter Kraft, Projekt samt Drift och Underhåll.

Till projekten