Säkerhet och SMAK-krav

Krav inom säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet som ställs på leverantörer och underentreprenörer som ska utföra arbete åt oss.

Struktons leverantörer är en viktig länk i säkerhetsarbetet

En bra styrning och effektiva kommunikationsvägar mellan oss och er som leverantör är en förutsättning för att säkerhetsarbetet ska fungera. Alla våra leverantörer som arbetar i spårmiljö ska ha en säkerhetsansvarig som utbildas i Struktons säkerhetsstyrning, detta för att ni som företag ska förstå hur vi arbetar med säkerhet och agera därefter.

Vår säkerhetsplattform är baserad på våra medarbetares mångåriga erfarenheter från arbete på spåret.

 

Läs om vår säkerhetsplattform

 

SMAK-krav för kraftanläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på UE och leverantörer till kraftförsörjningsanläggningar somska utföra arbete åt Strukton Rail på Trafikverkets anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kraven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering. OBS: Om uppdraget i huvudsak omfattar arbeten i eller nära spårområde (kontaktledning, spårarbeten, växel, signaler och dyligt) gäller dokumentet STRUKTON-12-575, ’Generella SMAK krav för UE och leverantörer, TRV’.

SMAK-krav för SL:s anläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på leverantörer som ska utföra arbete åt Strukton Rail på Storstockholms Lokaltrafiks anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kraven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering.

SMAK-krav för Trafikverkets anläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på leverantörer som ska utföra arbete åt Strukton Rail på Trafikverkets anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kraven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering.