Utbildningskrav

Här hittar du information om vilka krav som ställs vid bokning av utbildning gällande SL/Trafikförvaltningens infrastruktur och behörigheter.

Den som ska genomgå en spår- eller säkerhetsutbildning för att få en behörighet måste dels uppfylla vissa hälsokrav, dels ha grundläggande kunskap i det svenska språket. I vissa fall kan man dock söka dispens från gällande hälsokrav. Språkkravet är satt för att kursdeltagaren ska kunna följa utbildningarna och klara de obligatoriska proven. All utbildning och examination genomförs på svenska, varför personal måste kunna tala, förstå och skriva svenska.