Utbildningskrav

Här hittar du information om vilka krav som ställs vid bokning av utbildning gällande SL/Trafikförvaltningens infrastruktur och behörigheter.

Hälsokrav

Den som ska genomgå en spår- eller säkerhetsutbildning för att få en behörighet måste uppfylla vissa hälsokrav.

Dispenser gällande hälsokrav

Hur går man tillväga för att söka dispens från hälsokraven?

Språkkrav

För att kunna följa utbildningarna och klara de obligatoriska proven måste kursdeltagaren ha grundläggande kunskap i det svenska språket. All utbildning och examination genomförs på svenska, varför personal måste kunna tala, förstå och skriva svenska.