Hälsokrav

Den som skall genomgå en säkerhetsutbildning och få en Tri-behörighet måste uppfylla vissa hälsokrav. Dessa är beslutade av Transportstyrelsen och Trafikförvaltningen (SL). Kraven är framtagna med hänsyn till att spårmiljön är en riskutsatt arbetsmiljö.

För att få en Tri-behörighet för Trafikförvaltningens (SL:s) spåranläggning krävs ett läkarutlåtande samt ett alkohol- och drogtestsvar. Dessa får inte vara äldre än 6 månader vid kursens start. Läkarutlåtandet samt alkohol- och drogtestsvaret ska finnas hos utbildningsavdelningen på Strukton Rail, 7 dagar innan kursstart. Läkarintygen skickas via post eller lösenordsskyddad e-post till:

Strukton Rail AB
”Att Utbildningen”
Västberga Allé 60
126 30 Hägersten
Utbildning@strukton.se

Vi rekommenderar att vänta med att boka kursdatum tills läkarutlåtande och alkohol- och drogtestsvar är klara och alla provresultat har kommit! Räkna med att det normalt tar minst 5 arbetsdagar att få provresultatet från alkohol- och drogtest. Finns inte detta komplett vid kursstart kan deltagaren ej deltaga på kursen. Se även våra bokningsvillkor.

Läkare som genomför hälsoundersökningar ska ha genomgått Transportstyrelsens trafiksäkerhetsmedicinska utbildning och Trafikförvaltningens spår- kännedomsutbildning för läkare samt ha god kännedom om säkerhetsbestämmelsen SSÄ SÄB-0484 (bifogad längst ner på denna sida).

Observera att det finns 2 olika hälsoblanketter att välja;
1. Läkarutlåtande kat X9 (SSÄ SÄB-0484)
2. Läkarutlåtande säkerhetstjänst Transportstyrelsens blankett (TSJ7020)

Vilken blankett som ska väljas beror på vilken/vilka kategorier som är aktuella. Se detaljerna kring detta i hälsobestämmelsen SSÄ SÄB-0484 (8.3.1)

Återkommande hälsokontroller ska även genomföras med viss periodicitet efter genomgången utbildning. Dessa måste alltid kompletteras med alkohol- och drogtest.

Periodiciteten för hälsokontroller ser ut så här:
Förnyad hälsokontroll skall göras
– vart femte år till och med dagen före 41-årsdagen,
– var tredje år från och med 41-årsdagen till och med 62-årsdagen,
– varje år efter 62-årsdagen.

Läs mer om hälsobestämmelserna i bifogade dokument.

Dokument Utbildning