Dispenser gällande hälsokrav

Person som inte uppfyller hälsokraven under läkarundersökningen kan söka dispens från dessa krav.

Dispens gällande Kategori 19 – Spår- och tunnelbehörighet

Dispenser gällande kategori 19 hanteras av Trafikförvaltningens säkerhetsavdelning efter tillstyrkan av berörd läkare. Vid behov utför läkare kompletterande hälsoundersökning. För ansökningsblanketter, kontakta Trafikförvaltningen via tf.sakerhet@sll.se.

Ansökan ska innehålla:

  1. Läkarens bedömning och rekommendation till dispens, skrivs på blankett 2.
  2. Personlig ansökan om dispens, skrivs på blankett 1.
  3. Arbetsgivarintyg; dvs, en beskrivning av varför dispensen söks, personens arbetsuppgifter mm, skrivs på blankett 1.

När Trafikförvaltningens säkerhetsavdelning har fått en korrekt ansökan, fattas beslut om dispens. I de fall dispens beviljas ska läkaren skriva ut ett hälsointyg med eventuella förbehåll.

Processbeskrivning och blanketter finns nedan.

Dispens gällande övriga behörigheter

I de fall undantag från hälsokraven som anges i TSFS 2019:112 och TSFS 2019:113 beviljas, behandlas detta av Transportstyrelsen.