Språkkrav

För att kunna följa utbildningarna och klara av de obligatoriska proven krävs grundläggande färdigheter i det svenska språket.

Är du tveksam om ifall språknivån räcker rekommenderar vi ett språktest som Folkuniversitet tillhandahåller gratis. Testet görs via dator och provresultatet med angiven språknivå kommer direkt efter utfört test. Genom att komma språkligt förberedd till kursen slipper deltagaren bli besviken över resultatet. Kursbeställaren slipper skicka sina medarbetare på utbildningar som kan komma att kosta både tid och pengar utan att ge önskat resultat.

I testet graderas språkkunskaperna inom en av sex kunskapsnivåer (A1 A2 B1 B2 C1 C2). Nivå A1 står för svag språkkunskap och C2 för mycket god kunskap. Vår bedömning och starka rekommendation är att språkkunskapen bör vara inom lägst nivå B1 för att kursdeltagaren ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning.

Nedan hittar du länken till Folkuniversitetets språktest:

Hur bra är du på svenska språket? Gör ett webbaserat test.