Ledning

11 personer ingår i Strukton Rails ledningsgrupp.

Lars Schyllander

VD och Affärschef Underhåll


010-480 50 00

Sofia Sartor

Vice VD och Ekonomichef


010-480 50 00

Sheila I Skog

Chefsjurist


010-480 50 00

Hans Repsgård

Affärschef Maskin


010-480 50 00

Ulf Urbanek

Affärschef Kraft


010-480 50 00

Pia Peurala

Affärschef Projekt


010-480 50 00

Peter Arozenius

SMAK-chef


010-480 50 00

Jenny Eriksson Lundmark

HR-chef


010-480 50 00

Anders Larsson

Marknadschef


010-480 50 00

Linda Beckerfjärd

Chef Affärsstöd


010-480 50 00