Struktons ledningsgrupp

I Strukton Rails ledningsgrupp ingår 11 personer. Här hittar du deras kontaktuppgifter.

Struktons ledningsgrupp

Ulf Urbanek

Affärschef Kraft


010 - 480 50 00

Pia Peurala

Affärschef Projekt


010 - 480 50 00

Peter Arozenius

SMAK-chef


010 - 480 50 00

Jenny Eriksson Lundmark

HR-chef


010 - 480 50 00

Daniel Liljegren

Affärschef Underhåll


010 - 480 50 00

Evelina Wijnbladh

Marknadschef


010 - 480 50 00

Jimmy Hagström

Affärschef Maskin


010 - 480 50 00

Cecilia Romare (Adjungerand)

Kommunikationschef


010 - 480 50 00