Kraft

Strukton Rail erbjuder tjänster för, och byggnation av, kraftförsörjningsanläggningar för järnvägsinfrastruktur.

Våra leveranser innefattar permanenta och mobila omformarstationer samt matningsstationer, fullt utrustade med komponenter som vi anpassar efter olika typer av spårsystem. Våra mobila omformarstationer erbjuder flexibla lösningar som bland annat har öppnat för starkare persontåg och tätare trafik på järnvägen i Norge.

Kraft för banan

Strukton Rail erbjuder totalentreprenader för alla typer av banmatningsanläggningar för både växelström och likström. Exempel på anläggningar vi levererar är omformarstationer med statiska omriktare eller roterande omformare, transformatorstationer, kopplingscentraler och likriktarstationer.

En viktig del i projekteringen av ett kraftförsörjningssystem är de kraftsystemstudier och simuleringar som vi gör för att säkerställa en optimal totallösning.

Support, service och komponenter

Som komplement till kompetensområdet kraftförsörjning har Strukton Rail ett anpassningsbart utbud av tjänster för support och service. Vi tillhandahåller komponenter för alla typer av kraftförsörjningsanläggningar.

Exempel på tjänster

  • Statuskontroller och stationsunderhåll
  • Uppgraderingar
  • Komponenter och reservdelar
  • Supportavtal
  • Mätningar och utredningar
  • Felsökning
  • Analys av driftstatistik
  • Prestandaanalyser
  • Energioptimering
  • Simuleringar och systemstudier

Ulf Urbanek

Affärschef Kraft


010 - 480 50 00

Intresserad av Kraft?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig.

Mejla Ulf

Våra referensuppdrag

Vi har kontrakt inom våra affärsenheter Kraft, Projekt samt Drift och Underhåll.

Till projekten