SMAK-krav

Krav inom säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalitet som ställs på leverantörer och underentreprenörer som ska utföra arbete åt oss.

SMAK-krav för kraftanläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på UE och leverantörer till kraftförsörjningsanläggningar somska utföra arbete åt Strukton Rail på Trafikverkets anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kreven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering. OBS: Om uppdraget i huvudsak omfattar arbeten i eller nära spårområde (kontaktledning, spårarbeten, växel, signaler och dyligt) gäller dokumentet STRUKTON-12-575, ’Generella SMAK krav för UE och leverantörer, TRV’.

SMAK-krav för SL:s anläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på leverantörer som ska utföra arbete åt Strukton Rail på Storstockholms Lokaltrafiks anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kraven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering.

SMAK-krav för Trafikverkets anläggningar

Detta dokument beskriver de krav som Strukton Rail AB ställer på leverantörer som ska utföra arbete åt Strukton Rail på Trafikverkets anläggningar. I slutet av dokumentet finns en sammanfattande tabell som med fördel kan användas som checklista. Kraven är generella och ytterligare krav kan tillkomma beroende på uppdragets omfattning, organisation och lokalisering.