Strukton är certifierade enligt ISO

Sedan 2015 är Strukton Rail certifierat mot ISO:s standarder för kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö.

Sedan 2015 är Strukton Rail certifierat mot ISOs standarder för kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö. Externa revisorer kontrollerar vår verksamhet regelbundet vilket hjälper oss att hålla en stadig takt i förbättringsarbetet.

För oss är ISO-certifieringen en kvalitetsstämpel som bekräftar att vårt förbättringsarbete håller rätt kurs. Revisorerna kontrollerar att vi håller vad vi lovar och styr åt rätt håll. För våra kunder, leverantörer och samarbetspartners är certifieringen ett kvitto på att Strukton jobbar för att ständigt bli bättre inom områdena miljö, arbetsmiljö och kvalitet.