Ansvarsfullt företagande

Genom vårt arbete bidrar vi till en punktlig och säker spårtrafik.

En välfungerande järnväg är avgörande för effektiva och hållbara transporter och i vår verksamhet är målsättningen att ha en hållbar resursanvändning i allt vi gör. Sedan 2017 arbetar vi enligt en flerårig plan för att kunna bidra ytterligare till ett hållbart samhälle.

Här kan du läsa vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 samt vår företagspolicy. Via ”Läs mer”-rutorna nedan kan du läsa mer om vårt arbete inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

Carolina Österberg

Hållbarhetschef


+46761152782