Att vara leverantör till Strukton

För att bli leverantör till oss behöver ert företag genomgå en leverantörsbedömning.

Vid leverantörsbedömningen säkerställer vi er förmåga att uppfylla kraven inom säkerhet, kvalitet, miljö och arbetsmiljö. När bedömningen blivit godkänd är ni kvalificerade leverantörer till Strukton. Mer information om vad som krävs hittar ni under respektive område i leverantörsportalen.

Vi gör alltid våra bedömningar utifrån Strukton Rails leverantörsbehov och har svårt att bemöta allmänna intresseanmälningar.

Struktons inköpsavdelning