GDPR

Så hanterar vi personuppgifter.

Strukton sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning.

Vilka personuppgifter vi behandlar, till vilket syfte, enligt vilken rättslig grund de behandlas och hur länge vi kommer spara dem framgår av vårt behandlingsregister.

Ibland kan vi komma att behöva dela personuppgifter med tredje part, vilka dessa är framgår av behandlingsregistret.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagen eller har andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@strukton.se.