Referensuppdrag

Alingsås omformarstation

I samarbete med Trafikverket kommer den nya omformarstationen testas och utvärderas

Tågtrafiken ökar och det finns behov av mer effekt vid omformarstationen i Alingsås för elmatning till Västra stambanan. På uppdrag av Trafikverket planerar, projekterar, bygger och installerar Strukton två nya större omriktare. Bredvid den befintliga omformarstationen i Alingsås byggs en ny byggnad. I den nya byggnaden installeras två nya omriktare med transformatorer, filter, kontrollutrustning och servicesystem. Dessa nya omriktare ansluts sedan till det idag befintliga 15 kV-ställverket.

Vi konstruerar omformarstationen med omriktare från Hitachi i Schweiz och anläggningen ska testas och utvärderas tillsammans med Trafikverket.

Uppdraget pågår mellan 2022 och 2027.

Ulf Urbanek

Affärschef Kraft


010 - 480 50 00

Våra tjänster

Här hittar du mer information om vårt tjänsteområde Kraft

Läs mer om Kraft