Referensuppdrag

Hammarby kanal-Nacka, Bana, mark och strömskena

I takt med att regionen växer, så växer också Stockholms tunnelbana Foto: Region Stockholm

Stockholmsregionen växer och Region Stockholm har fått i uppdrag att bygga ut Stockholms tunnelbana med 18 stationer och tre mil nya spår. Strukton är en del av utbyggnationen genom vårt uppdrag FUT Hammarby kanal – Nacka. På uppdrag av SL Nya Tunnelbanan AB kommer vi här att bygga spår, strömskena och utrymningsvägar. Hela sträckan är placerad under jord och vårt uppdrag är uppdelat i fyra olika delområden som också motsvarar de nya stationerna Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka.

Uppdragets planeringsfas startade 2023 och själva produktionsstarten är planerad att starta 2026 och sluta i april 2029.

Pia Peurala

Affärschef Projekt


010 - 480 50 00

Våra tjänster

Läs mer om vårt tjänsteområde Projekt

Läs mer om Projekt