Referensuppdrag

Öresundsbron

Underhållet av Öresundsbron sträcker sig över cirka 34 km spår och 8 spårväxlar

På den fasta förbindelsen mellan Danmark och Sverige, Öresundsbron utför Strukton på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet underhåll av ban, signal och kontaktledningsanläggning. Uppdraget omfattar sammanlagt cirka 34 km spår och 8 spårväxlar och sträcker sig från Lernacken i norr, via Pepparholmen till Kastrups flygplats i söder.

Uppdraget startade i april 2021 och sträcker sig till 2027 med möjlighet till en förlängning på sammanlagt fyra år.

Håkan Lundgren

Distriktschef Underhåll Syd


010 - 480 50 00

Våra tjänster

Här hittar du mer information om vårt tjänsteområde Underhåll

Läs mer om Underhåll