Referensuppdrag

Stockholms tunnelbana

Vårt uppdrag att underhålla Stockholms tunnelbana är en stor och viktig del av verksamheten

På uppdrag av Trafikförvaltningen underhåller vi Stockholmarnas viktigaste resvägar – tunnelbanan. Uppdraget i tunnelbanan är en stor och viktig del av Struktons verksamhet. Anläggningen innehåller cirka 110 km spår och cirka 750 spårväxlar. I vårt ansvar ingår underhåll, planering för reinvesteringar, spårplanering och avrop för alla typer av tjänster med koppling till tunnelbanesystemet. Vi erbjuder spårtransporter, lotsar, tillsyn, skydds- och säkerhetsplanering och ger utbildningar i alla typer av el- och trafiksäkerhetsfunktioner på spåret.

Uppdraget startar i september 2024 och sträcker sig till september 2031 med möjlighet till förlängning i ett år.

Mikael Aldeheim

Distriktschef i Underhåll Stockholm


010-480 50 00

Våra tjänster

Här hittar du mer information om vårt tjänsteområde Underhåll

Läs mer om Underhåll