Alla artiklar

Strukton i samtal med Trafikutskottets ordförande

Struktons VD med kollegor träffade i veckan Trafikutskottets ordförande Ulrika Heie (C) för ett samtal om järnvägens förutsättningar och framtid.

–  Det var ett givande möte. Våra möjligheter att göra vårt allra bästa för järnvägens framtid bygger på vad politiken vill och vilka förutsättningar vi som verkar i branschen får för att möta den visionen. Jag tycker att vi på ett konstruktivt sätt kunde diskutera och skapa förståelse för vad som krävs för att skapa en hållbar järnväg nu och framöver, säger Johan Oscarsson, VD.

Frågorna som diskuterades på mötet handlade om möjligheter och utmaningar rörande järnvägsunderhållet, pågående återförstatligande av järnvägsunderhållet och Trafikverkets upphandlingsstrategi.

–  En av våra viktigaste frågor är att vi anser att en konkurrensutsatt marknad behövs för att utveckla kostnadseffektiva och innovativa underhållsmetoder som driver järnvägens utveckling framåt. Järnvägen är ett av de mest hållbara transportsystem som finns, men teknik, tjänster och upphandlingsformer behöver utvecklas i takt med samhället för att resenärer och transportörer ska välja tåget i framtiden.

Löpande samtal
Strukton för löpande samtal med politiker och tjänstemän runt om i Sverige.

–  Att samtala med företrädare från alla partier i majoritet och i opposition är viktigt för oss. Vi är Sveriges största privata järnvägsentreprenör och vi både kan och vill ta vårt bolag och hela branschen in i framtiden.