Alla artiklar

Strukton vinner projektet kontaktledningsupprustning i Eslöv

Strukton har vunnit projektet kontaktledningsupprustning i Eslöv. Uppdragsgivare är Trafikverket och arbetet kommer att starta under våren 2023.

Syftet med ombyggnationen är att säkra kontaktledningsanläggningen och minska underhållskostnaderna.

Arbetet i Eslöv kommer att omfatta en ny kontaktledningsanläggning där gamla bryggor och stolpar byts ut mot nya. Arbetet omfattar även signal- och banarbete för att skapa snabbare infarter för tågen till spår 1 och 2 på stationen.

Arbetet kommer till stor del att utföras under ett antal helger 2023 och 2024 med längre totalavstängningar på Södra Stambanan.  Arbetet kommer att ställa stora krav på noggrann planering och samordning mellan olika teknikslag eftersom delar av den nya utrustningen kommer att placeras väldigt nära befintlig anläggning.

–          Fantastiskt roligt att vi vinner ännu ett fint projekt! Ett stort tack till alla som varit involverade i framtagande av anbudet. Vi väntar nu på att vi får signera avtalet med Trafikverket så planering och uppstart av detta spännande projekt kommer i gång, säger Mikael Nilsson som är Distriktschef i området.

Nu löper den s.k. avtalsspärren på 10 dagar innan kontrakt kan tecknas.