Alla artiklar

Struktons VD Johan Oscarsson blir ny ledamot i InfraSweden

Johan Oscarsson, Strukons VD tar nu plats i styrelsen för InfraSweden.

InfraSweden arbetar för att utveckla ett hållbart transportinfrastruktursystem och är ett statligt innovationsprogram som finansieras via Vinnova, Energimyndigheten och Formas. I programmet samarbetar företag, organisationer, högskolor och andra nyckelaktörer från infrastrukturbranschen för att utveckla nya innovationer som bidrar till målet om en klimatneutral transportinfrastruktur.

Johan har en doktorsexamen i hållfasthetslära och har en lång erfarenhet från järnvägsbranschen, idag som VD på Strukton Rail och tidigare som VD för bl a MTR Tunnelbanan och MTR Tech.

– Jag hoppas att jag kan bidra med djup kunskap om järnvägen och hur det funkar i branschen, men också en hel del goda idéer för hur vi ska ta oss in i framtiden, säger Johan.