Alla artiklar

Alla ska komma hem säkert

Just nu genomförs Struktons återkommande säkerhetsmånad. Järnväg och andra spårmiljöer är präglade av fart och spänning. Att bygga, driva och underhålla spårsystem är förenat med risker för oss som utför arbetet och för andra som vistas på och kring spåret. Därför sätter vi säkerheten i centrum i alla arbeten. Lagar och föreskrifter ger ett grundläggande skydd, men det krävs att vi som jobbar i spåranläggningarna också har ett högt säkerhetsmedvetande.

Riskanalyser och säkerhetstänk är en naturlig del av vårt arbete, det är så vi säkerställer att alla kommer hem med liv och god hälsa i behåll efter en arbetsdag. Alla anställda har skyldighet att förebygga ohälsa och olyckor och om situationen kräver det ska alltid säkerheten går före leveransen i vårt arbete. När vi planerar insatser i spårmiljö ska vi alltid göra säkerhetsanalyser och riskbedömningar. Vi mäter säkerheten i vår arbetsmiljö i revisioner och målet är att hela tiden förbättra våra anställdas arbetsmiljö. Fortbildning/utbildningar inom säkerhet ingår också i vårt arbete.

Alla ska komma hem säkert – det gäller såväl resenärer och tågpersonal som järnvägsanställda.

Våra viktigaste säkerhetsprinciper som vi arbetar efter varje dag är:

1.  Vi jobbar säkert eller inte alls
2. Vi lär nya kollegor att jobba säkert
3. Vi arbetar förebyggande
4. Vi planerar våra arbeten väl
5. Vi har ordning och reda på jobbet
6. Vi kontrollerar och följer upp med arbetsplatskontroller
7. Vi granskar våra samarbetspartner
8. Alla har rätt att stoppa ett arbete
9. Vi följer upp för att lära oss
10. Vi samarbetar inom branschen

Struktons säkerhetsplattform