Alla artiklar

Strukton vinner kontrakt för underhåll Helsingborgs hamn

Strukton har vunnit kontrakt för underhåll Helsingborgs hamn. Uppdragsgivare är Helsingborgs hamn AB och kontraktet börjar gälla 2023-06-01 och löper därefter i 3 år med möjlighet till förlängning i 2+2+1 år.

Kontraktet omfattar underhåll och reparationer av hamnens spår- och växlar samt kontroll av värmesystem för växlar. Utöver dessa åtgärder ingår även att tillhandahålla resurser för felavhjälpning och OPA.

Strukton har ansvarat för drift och underhåll av denna anläggning under många år och har god kännedom om anläggningen.

Avtalsspärr löper t.o.m. 2023-05-01 innan kontrakt kan tecknas.

 

Foto Helsingborgs hamn: Anna-Lotta Camper