Alla artiklar

Strukton vinner projektet upprustning av Falun bangård

Strukton har vunnit projektet upprustning av Falun bangård. Uppdragsgivare är Trafikverket och arbetet kommer att starta under sommaren 2023.

Arbetet omfattar Spår- och växelbyte, kontaktledningsbyte, signalåtgärder samt utbyte av belysning. Projektet omfattar bland annat installation av 149 nya belysningsarmaturer med tillhörande kraftanläggning. Över 15km ny kabel för signal, kontaktledning och lågspänning ska förläggas. Omkopplingar och uppgradering av växelkopplingsskåp, signalställverk, spårledningar och ATC ingår också i entreprenaden.

När arbetet har utförts kan hastigheten höjas från 70km/h till 80km/h på spår 2 och 3 mot Borlänge och Storvik.

Majoriteten av arbetet kommer att utföras i augusti och september 2023. Arbetet startar i maj och pågår till hösten 2023.

-Ser fram emot att påbörja projektet i Falun Bangård, det ska bli kul att expandera i norra delen av Sverige, säger Roger Bladh som är distriktschef i området.