Alla artiklar

Struktons Lars Schyllander tar plats i FSJ:s styrelse

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Föreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för säkerhet, en leverantörsmarknad på lika villkor, tryggad kompetensförsörjning och att verka för en positiv bild av järnvägsbranschen.

Struktons Lars Schyllander tar nu plats i styrelsen. Lars har lång erfarenhet från järnvägsbranschen med en bakgrund från både Trafikverket och fd Banverket. Idag är Lars affärschef Underhåll på Strukton.

– Det är genom FSJ vi kan lyfta branschens viktiga frågor och vara starka tillsammans. Jag ser framemot mitt uppdrag i styrelsen och att särskilt bidra i frågor som rör arbetsmiljö, säkerhet, hållbarhet och ekonomiska spelregler, säger Lars Schyllander.

Lars Schyllander