Alla artiklar

Års- och hållbarhetsredovisningen 2022: Järnvägen är framtiden

Tillsammans har Strukton levererat järnvägsunderhåll och projektverksamhet till en omsättning på över 2,6 miljarder kronor. Det om något visar på vår hållbarhetsnytta – genom att bidra till ett robust och punktligt järnvägssystem är vi en del av den gröna omställningen i Sverige. För verksamhetsåret 2022 har vi uppnått ett rörelseresultat på 29 miljoner kronor. Mycket glädjande är att vi är bra rustade för kommande år med en orderbok på cirka fem miljarder.

Alla vill upp på spåren. Aldrig har så många människor och så mycket gods transporterats på den svenska järnvägen som nu. Det är en utveckling som har pågått under många år och som bara accelererar. På mindre än trettio år har persontrafiken på järnvägen fördubblats samtidigt som godstrafiken har ökat med 12 procent. I takt med att resandet ökat har också utbudet vuxit, från 700 000 avgångar vid millennieskiftet till runt miljonen tjugo år senare. Det är smått osannolika siffror som kan översättas i tre ord; järnvägen är framtiden. Det beror på att inget annat transportslag kan mäta sig med järnvägen när det gäller stor kapacitet till liten energiåtgång och miljöpåverkan. Inom denna spännande framtidsbransch verkar vi på Strukton.

Några röster om året som gått:

Peter Arozenius, SMAK-chef:

”Strukton har under många år bedrivit ett målmedvetet säkerhetsarbete. Som ett resultat av detta såg vi under 2022 att flera av våra säkerhetsindikatorer utvecklades i positiv riktning, vilket är väldigt glädjande. Det är också mycket glädjande att se olycksfrekvensen LTAR sjunka till en betydligt bättre nivå än tidigare.”

Carolina Österberg, Hållbarhetschef:

”Vi var tidigt ute med att skaffa hybrid- och elbilar. Det var dock svårt att påvisa för våra intressenter vad detta medförde resultatmässigt då vi hade en egen modell för att beräkna våra CO2 -utsläpp. Vi kunde därmed endast jämföra oss med oss själva. Genom att rapportera CO2 enligt GHG protocol får vi ett mer säkerställt resultat samt att vi kan jämföra oss med företag inom samma bransch. Det var extra kul att se att vi hade betydligt lägre CO2 -utsläpp per omsatt krona, i scope 1, under 2021 än våra största konkurrenter.”

Hans Repsgård, Affärschef Maskin:

”ECM-certifieringen gör att vi även fortsättningsvis kan erbjuda marknaden våra maskintjänster till externa företag och med egenägda maskiner följer en spännande utveckling.”

 

För mer information och fler siffor om Struktons 2022, ladda ner årsredovisningen i sin helhet: Strukton 2022